Jesteś tutaj: Start / Kontakt

Kontakt

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie

Adres
ul. Rynek 16A
woj. wielkopolskie
pow. chodzieski
64-830 Margonin
NIP: 607-00-55-825


Telefon: +48 672846086, +48515847191
Faks: +48 672846086

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (e-PUAP)
/MGBPMargonin/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń
AE:PL-28375-44397-BHDJJ-22

E-mail: biblioteka@biblioteka.margonin.pl

Formularz kontaktowy

Kontakt
Dane kontaktowe:
LUB
Twój numer IP: 44.200.86.95 | ec2-44-200-86-95.compute-1.amazonaws.com | 44.200.86.95

W celu utrudnienia rozsyłania spamu przez automaty, proszę rozwiązać proste zadanie matematyczne.
Dla przykładu: 2+1 daje 3.


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w korespondencji jest Sławomir Grześkowiak, e-mail: iod@biblioteka.margonin.pl, nr tel.: +48 672846086.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) i e), art. 7 i art. 9 ust. 2 RODO i w celu realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do zakończenia postępowania w sprawie a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec sposobu takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi na działania Administratora w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

Kontakt z inspektorem ochrony danych w Krajowej Radzie Sądownictwa:
Adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych w Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie
Adres poczty elektronicznej: iod@biblioteka.margonin.pl
Telefon kontaktowy: (22) 379-28-90